ZGODOVINA

Jeruzalem je naselje v Občini Ljutomer.

Jeruzalem je razloženo vinogradniško naselje s središčem na slemenu okoli cerkve Žalostne Matere božje iz leta 1652, ki leži v Ljutomersko-ormoških goricah na razvodju med Dravo in Muro. Od Ljutomera, s katerim ga povezuje vinska cesta, je oddaljen 7 km in leži na nadmorski višini 341 m.

Zgodovina Jeruzalema sega daleč nazaj. Tu so se prvi ustavili Rimljani, ki so v te kraje prinesli vinsko trto, kasneje so prišli križarji in romarji, ki so se vračali s pohodov v Sveto deželo. V začetku 13. stoletja je Friderik Ptujski podaril viteškemu redu križarjev ozemlje okoli Velike Nedelje z Jeruzalemom. Ti so poskrbeli za duhovni in kulturni razvoj domačinov in jih učili tudi vinogradništva. Ne nazadnje so tukaj pustošili Turki, ki so se vračali iz osvajanj na zahodu. Leta 1664 so pogumne prleške ženske ugnale turško četo, ki se je prek Jeruzalema vračala iz bitke pri Monoštru. O tem še zdaj priča krajevno ime Babji Klanec. Iz novejše zgodovine je znan po ustanovitvi vinske zadruge.

V višjih legah so zaradi izredno ugodne lege in zelo ugodnih podnebnih razmer terasasti vinogradi, pod njimi sadovnjaki večinoma jablan in nekaj gozda.

Jeruzalem je ena najpomembnejših turističnih točk. Ob Marijini cerkvi je nekdaj stala Fischerauerjeva graščina, ki je leta 1907 pogorela, zdaj pa je tu dvorec v katerem je gostišče s 300 let staro obokano kletjo, zraven pa bogat arboretum z eksotami, drevesi, grmovnicami in trajnicami. Ob cesti Jeruzalem – Mali Brebrovnik stoji pravi kostanj izjemnih dimenzij imenovan tudi turški, naravna vrednota državnega pomena