Bonitetna hiša
SI.SKUPINA

 • Bonitetna hiša SI.SKUPINA je bila ustanovljena s ciljem zagotavljanja pogojev za uspešno in varno poslovanje naših naročnikov na področju odločanja in izvedbe tekočega poslovanja v dolžniško-upniških razmerjih. Bonitetna hiša SI.SKUPINA je specializirana družba, ki razvija tehnologijo poslovnih informacij in poslovne storitve za varno poslovanje. Te storitve vključujejo dinamične bonitetne ocene, upravljanje s terjatvami, in pomoč v vseh postopkih insolventnosti vključno s postopki prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave in stečaja.

  S svojimi storitvami Bonitetna hiša SI.SKUPINA omogoča naročnikom usmeritev v opravljanje primarne dejavnosti, boljšo izrabo časa, organizacije in sredstev ter s tem nižje stroške in večji poslovni uspeh.

Želite dodatne informacije?

Vizija Bonitetne hiše SI.SKUPINA

Naša vizija je iskanje novih poti, sredstev in rešitev. Premagovanje konkurence je premagovanje svojih slabosti.

Poslanstvo Bonitetne hiše SI.SKUPINA

Naše poslanstvo je ustvarjanje okolja za razvoj in izvedbo poslovnih idej.

Vrednote Bonitetne hiše SI.SKUPINA

 • Naše temeljne vrednote so:
 • Učinkovitost
 • Inovativnost
 • Spoštovanje poslovnih strank in sodelavcev
 • Odgovornost

Cilji Bonitetne hiše SI.SKUPINA

Zgradili bomo poslovni sistem, ki bo povezoval interese in koristi naših poslovnih strank in poslovnih partnerjev z interesi in koristi naših sodelavcev, investitorjev in družbenikov. Skupaj bomo usmerili vse naše napore v doseganje zadovoljstva končnega potrošnika. Naše poslovne storitve SI.SKUPINE, naš trg SI.SKUPINE in naša SI.CARD bodo kot celota postali generator razvoja in uspeha, ne samo za pridružene člane SI.SKUPINE, ampak tudi za širšo skupnost in posameznika.

Kontaktirajte nas

 • Celovška cesta 291
  1000 Ljubljana
  Slovenia
 • +386 (0)59 086 500
  +386 (0)59 030 441
 • info@sibon.si